Graving vann og avløp

Vi utfører graving og legging av alle typer rør.

Veibygging

Vi tar på oss å bygge små og store veier samt opprusting av eksisterende vei.

Oppmåling

Vi utfører innmåling, utstikking og utarbeidelse av situasjonsplaner.

Transport/salg av masser

Vi utfører alle typer massetransport med lastebil og henger.

Tomtearbeid

Vi har lang erfaring i å grave ut tomter til hytter, hus og industribygg.

Naturstein

Vi bygger natursteinmurer, trapper og fasader.

Fjellsprenging

Vi tar på oss større og mindre sprengingsjobber.

HABEX AS er et entreprenørfirma som er lokalisert i Eggedal i Sigdal kommune. Med vår sentrale beliggenhet midt i Buskerud tar vi på oss oppdrag på hele det sentrale Østlandet.

2015 © Copyright - Habex