Veibygging

Nybygging og vedlikehold

Habex AS tilbyr bygging av små og store veier, samt opprustning og vedlikehold av eksisterende vei. Vi tar på oss varierte oppdrag, fra kommunale veier med gang- og sykkelvei til fjellveier knyttet til hyttebygging, samt skogsbilveier. Vi leverer skreddersydde løsninger for å møte dine behov.

Be om pristilbud

Vi kan hjelpe deg med:

  • Konstruksjon av små og store veier for ulike formål

  • Bygging av kommunale veier, inkludert gang- og sykkelvei

  • Bygging av fjellveier, spesielt knyttet til hyttebygging

  • Anlegg av skogsbilveier for effektiv tilgang til skogsområder

  • Opprustning av eksisterende veier, inkludert kantslått og grøfterensk

  • Oppgrusing og skraping av veier for å oppgradere veiens bæreevne og slitelag

  • Bytting av stikkrenner for å håndtere økende nedbørsmengder

  • Sikring av veier mot værpåkjenninger

  • Vi tar også på oss bygging og vedlikehold av gangstier, skiløyper og turstier

Vi står klare til å ta på oss utfordrende prosjekter og sikre at veiene vi bygger, tåler tidens påkjenninger.

Kan vi bistå deg med ditt prosjekt?

Kontakt oss i dag for å diskutere dine veiprosjekter, og la Habex AS være din pålitelige partner for veibygging.

Kontakt oss