Graving av jord

RSVA

Kunde: Røedstøa vann og avløp SA (RSVA)

For RSVA har Habex AS hatt totalentreprise med etablering av vann og avløpsanlegg for 115stk hytter.

Vi har prosjektert og bygget anlegget etter kommunal standard for Asker kommune og kommunen har senere overtatt hovedanlegget inkludert pumpestasjon. Filtvet vannverk har overtatt hovedvannledningene inkludert vannkummer.

Det er bygget 3730meter hovedgrøfter med 29stk vannkummer og 66stk spillvannskummer.

1stk pumpestasjon med sjøledning påkoblet eksisterende sjøledning i Oslofjorden på ca 30meter dybde.

Området er har vårt utfordrende med mye fjell og fjellkløfter, noe som har gjort at vi har benyttet horisontalboring på flere av både hovedledninger og stikkledninger. Det er utført totalt 250meter horisontalboring på prosjektet.

Strømnettet er oppgradert og lagt i rør i hele feltet sammen med nye fiberrør. Totalt er det utført 7300meter med kabelgrøfter i prosjektet.

Det er lagt stikkledninger til alle hyttene og prosjektet ble avsluttet med tilbakestilling og asfaltering av veier.

0